Вас вітає колектив Миронівського навчально - виховного комплексу

2019/ 2020 навчальний рік


Download
Характеристика_навчального_закладу.PDF
Adobe Acrobat Document 930.7 KB

 

 

Завдання закладу  на новий 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

Організаційні завдання:

 

·        Створення комплексних планів самовдосконалення через персоналізацію навчально-виховного процесу.

 

Методично-кадрові завдання:

 

·         Прилучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня).

 

Освітні завдання:

 

·         Надання якісних освітніх послуг на основі діагностики стану навчально-виховного процесу; рівня професійної підготовки вчителів; рівня навчання, виховання, розвитку учнів.

 

Завдання управлінські:

 

·        Управління якістю освіти  шляхом  вдосконалення системи науково-методичної роботи вчителя в контексті підвищення його професійної компетентності та розвитку здібностей особистості учня

 

Цілі та завдання виховної роботи

 

Пріоритетні  напрямки виховної роботи:

 

- системний   підхід до управління виховним процесом школи, постійне оновлення його змісту, якісна реалізація концепції громадянського виховання особистості;

 

- досягнення ефективності роботи школи щодо координації діагностико  профілактичної просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;

 

- забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості.

 

Мета виховної роботи: набуття учнями школи соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого роду,  досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо – естетичної, трудової та екологічної культури.

 

Завдання виховної роботи:

 

- розвиток творчого потенціалу кожної дитини. Забезпечення реалізації кожною особистістю її нахилів і здібностей.

 

- формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національно свідомістю;

 

- виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;

 

- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних  та власних інтересів;

 

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження  і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.